STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från […]

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND GODKÄNNER STOR AUKTORISERADE FÖRETAG

Klicka på länken nedan för att läsa Söderåsens nya policy. Söderåsens Miljöförbund Policy STOR har fått Söderåsens Miljöförbund att ändra sin policy gällande 5-års kontroll av oljeavskiljare. Här följer utdrag från STOR:s skrivelse till Söderåsens Miljöförbund, ”det finns en europiesk standard för oljeavskiljare som också gäller som svensk standard (SS-EN 858) där det i den […]

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll från årsmötet den 8 april 2016 finns nu på medlemssidorna. Styrelsens nya sammansättning finns under Kontakt och fliken Styrelse.

Kurs i högtrycksspolning

STOR har tagit fram en ny kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”. Kursen hålls i Stockholm den 24 maj 2016, anmälan senast 22 april 2016.KursinbjudanSpolkurs20160524 Kursprogram,Spol20160524

Kontrollrapport för oljeavskiljare

En ny kontrollrapport att användas vid 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram gemensamt av STOR, SPT och Swedac. Denna finns under inloggnings sidorna för medlemmar – fliken Oljeavskiljare. Den kan användas av medlemsföretag i STOR och SPT samt av de företag som är frivilligt ackrediterade för detta. Om företaget är ackrediterat ska  ackrediterings-loggan läggas […]

Avtal med advokatbyrån Nordic Law

STOR har tecknat avtal med ytterligare en advokatbyrå där medlemsföretag kan erhålla juridisk rådgivning. Mer information finns under injoggnings-sidorna för medlemmar.

Avtalet med Scandic Hotels är förlängt

Avtalet med Scandic har förlängts, information om det nya avtalet finns under inloggnings-sidan för medlemmar.

Årsmöte i branschorganisationen STOR

Årsmötet 2016 kommer att hållas den 8 april 2016 på Scandic Grand Central i Stockholm, Kungsgatan 70 111 20 Stockholm Telefon: +46 8 512 520 00 E-post: grandcentral@scandichotels.com Arsmote 2016 inbjudan

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare

Vi har nu uppdaterat de tidigare Steg I och Steg II kurserna som var uppdelade på två dagar, en för service och underhåll och steg II för 5-års kontroller. En ny metodhandbok har tagits fram och den nya kursen bygger på denna. Handboken har uppdaterats med krav från Swedac för de som är eller vill […]

Ny hemsida för STOR

STOR har nu en ny hemsida som är responsiv, dvs går att läsa på ett bra sätt även i mobil och läsplatta. Medlemsregistret har utökats med alla uppgifter till företaget och registret är även sökbart på alla ord som finns inlagda, t.ex. län, postnummer, namn etc. Gå till förstoringsglaset och skriv in det du söker.

Samrådsmöte MSB och Swedac

Samrådsmöte för de som är ackrediterade för cisternkontroll kommer att hållas av MSB och Swedac den 13 april 2016 hos MSB i Stockholm. Mer information och inbjudan kommer från MSB. Som tidigare kan de som inte har möjlighet att delta att kunna representeras av STOR. Vi återkommer med fullmakt när MSB har skickat ut inbjudan.

Nytt medlemsföretag oktober 2015

STOR välkomnar VVS-Teknik Rörinspektion o Infodring Gävle Dala AB som medlemmar från den 13 oktober 2015.

Nytt medlemsföretag september 2015

Vi välkomnar Halmstads Drivmedelsteknik AB, Simlångsdalen som nya medlemmar i STOR.

STOR registrerat varumärke

Rksföreningen STOR har inregistrerat namnet STOR som varumärke. Policy för användande och hänvisning till STOR, samt själva avtalet och registreringsbeviset finns på inloggningssidorna under medlemmar.

Information till medlemsföretag avseende krav på företag som utför kontroll av oljevskiljare

STOR har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå tagit fram ett generellt dokument med hur STOR ser på de krav som olika kommuner kan ställa på de företag och personer som utför kontroller på oljeavskiljare. Dokumentet finns under ”Logga in”.

Remiss från MSB

STOR har erhållit en remiss från MSB med en konsekvensutredning inför upphävande av NFS 2003:24. STOR ber därför medlemsföretagen att snarast lämna synpunkter på konsekvensutredningen. STOR behöver ha era synpunkter senast den 14 augusti 2014. Konsekvensutredningen finns att ladda ner här. Följebrev finns här.

Nya medlemsföretag Maj 2015

Vi välkomnar nedanstående nya medlemsföretag till STOR: FORIA AB, Södertälje JiMa Högtryck AB, Malmö Skadeservice i Östhammar AB, östhammar

Nya medlemsföretag

Vi välkomnar 4 nya företag som medlemmar i STOR: Timrå Renhållnings AB, TIRAB Ohlssons AB, Landskrona Bureå rör Cisternkontroll AB, Bureå Verkstads AB Treco, Våxtorp

Ny kurs i kontroll och besiktning av oljeavskilajre

För att tillgodose våra medlemsföretags önskemål om ytterligare kurs har vi nu bestämt att genomföra både Steg I och II enligt nedan: STEG I – Den 26 maj 2015 och STEG II – Den 27 maj 2015 Båda kurserna hålls i Stockholm, på Hotell Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma Stockholm. Hotell Scandic Alvik […]

Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet i STOR den 21 mars 2015 hölls i Göteborg. Protokoll från detta finns på medlemssidorna.

STOR har ny logga

STOR har tagit fram ny logga, se ovan.

Nya medlemsföretag i STOR

STOR välkomnar nya medlemsföretag: Frazer System AB, Bro Miljö- och Industriteknik AB, Timrå Renall AB, Norrköping Sandahls Entreprenad AB, Värnamo TL Teknik i Södertälje AB, Södertälje

Egenkontroll av oljeavskiljare

Reningssystem i Sverige AB har tagit fram utrustning för egenkontroll av oljeavskiljare. Medlemmar i STOR får 10 % rabatt. Läs mer här.

Avtal med Scandic

STOR har tecknat avtal med Scandic som ger medlemmar rabatt på boende och konferenser. mer information finns under inloggningen för medlemmar.

Årsmöte i STOR

Åremötet i STOR kommer att hållas på Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg den 20 – 22 mars 2015. Mer information och anmälan finns att ladda ner här.

Inlämning från AKO cisternkontroll av uppgifter till MSB

De företag som är ackrediterade för cisternkontroll enligt MSBFS 2014:5 ska årligen skicka in uppgifter till MSB. Uppgifterna som ska skickas in avser brister, skador eller andra avvikelser som påträffats under 2014. MSB fill även få information om 2014 års utfall när det gäller återkommande kontroll, både godkända, underkända och ”reparationsår”. Infomationen ska vara MSB […]

HÖJDA GRÄNSVÄRDEN DIREKTUPPHANDLING ENLIGT LOU/LUF”

Från och med 1 juli 2014 höjs gränsvärdet för direktupphandling (d.v.s. möjligheten att teckna kontrakt med en leverantör utan att annonsera upphandlingen) enligt LOU till 505 800 kr. För de myndigheter som upphandlar enligt LUF (försörjningssektorn, d.v.s. hamnar, flygplatser etc) höjs direktupphandlingsgränsen till 939 342 kr. Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF gäller vid upphandling av […]

Avtal med Ford

STOR har i dagarna tecknat ett avtal med Ford gällande deras auktoriserade Ford återförsäljare i Sverige. Avtalet omfattar köp eller leasing av Ford samt utrustning monterad i bil vid köptillfället. Separata serviceavtal kan tecknas för varje enskild bil. Rabatter för person- och transportbilar mm finns under medlemssidan i ”Avtal om företragsrabatt” daterat 2014-05-15. STORs vagnparksägarnummer […]

Förslagslåda – vad tycker du är viktigt att STOR arbetar med

Nu kan du som medlem kontakta styrelsen och tala om vad du tycker är viktigt att STOR ska ta upp och arbeta med för att gagna medlemmarna. Logga in på medlemssidan och följ instruktionerna.

STOR fyller 50 år i 2014

STOR fyller 50 år i år och att vi tackar Jan B Westman, Bengt Ericson, Malte Neglén, Hans Ambrosius, Arne Larsson, Claes Rodhe, Gösta Axelsson, K A Lindqvist och Sverker Smith som den 20 mars 1964 genomförde sitt första årsmöte med Sveriges Tankrengörings- och Oljeskadesaneringsfirmors Riksförening som vi hette 1964.

Läckagedetekteringssystem

För att upptäcka läckage vid kontroll av oljeavskiljare finns LeakFox LTS testutrustning från Afriso Ema. STOR-medlem erhåller rabatt. Mer information finns här.

Krav på företag som utför kontroller av oljeavskiljare

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har tidigare gått ut med information att man kräver att de som ska utföra kontroller på oljeavskiljare var tvungna att vara ackrediterade av Swedac. Det skulle alltså inte räcka med att ha gått STOR:s kurser och vara STOR-auktoriserad. Miljönämnden har nu backat och släpper kravet på ackreditering. Brevet från miljönämnden finns […]

STOR-auktorisation för kontroll av oljeavskiljare – information i Göteborg och Malmö

Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett register över alla oljeavskiljare som finns i Göteborg. Efter utförd service eller kontroll kan STOR-auktoriserade företag själva logga in och registrera åtgärder som har vidtagits. I samband med igångsättningen av registret höll STOR en anpassad endagarskurs (Steg 1 och 2) för ett 50-tal miljöinspektörer och tillsynspersonal från Gryaab […]

Ny redovisningsbyrå för STOR

STOR har skrivit avtal med Effectima Ekonomi AB, från den 1 januari 2013 för föreningens ekonomiredovisning.

Auktorisation 5-års besiktning av olje- och sedimentavskiljare

Nu har de första företagen erhållit auktorisatin för 5-års besiktning. Se mer information under Auktorisation.