STOR Styrelsen 2021

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordförande Håkan Jonsson

PreZero AB
E-post: hakan.jonsson@prezero.com
Tel: 08-519 330 77

www.prezero.com

Vice ordf. John Petersen

PULS AB
Verkstadsvägen 2
245 22 Staffanstorp
Mail: john.petersen@pulsab.se
Tel: 046-25 78 51
Mobil: 070-226 38 58
www.pulsab.se

Sekreterare Marie Borgström

Borgströms Kvalitetskonsult AB
Rosengatan 17
507 31 Brämhult
E-post: marie.borgstrom@telia.com
Mobil: 070-977 88 83
www.b-kvalitetskonsult.se

Kassör Lars Strandstedt

Spol & Industriservice AB
Slakthusvägen 4
602 28 NORRKÖPING
E-post: lars@spol-industriservice.se
Tel: 011-19 95 03
Mobil: 070-586 20 57
www.spol-industriservice.se

Ledamot Niklas Sjödell

PreZero AB
Grönstensgatan 1
254 68 Helsingborg
E-post: niklas.sjodell@prezero.com
Tel: 042-25 15 52
www.prezero.com

Ledamot Christoffer Jonasson

MCD AB
Nytorget 7
611 38 Nyköping
E-post: christoffer.jonasson@mcd.se
Tel: 0155 20 96 25
www.mcd.se

Suppleant Joakim Spångberg

Sortera Industry AB
Morabergsvägen 39
152 42 Södertälje
E-post: Joakim.spangberg@sortera.se
Tel: 08-35 63 27
www.sortera.se

Suppleant  Ronny Larsson

OY Eur-Mark AB
Byom 135
836 92 lit
E-post: ronny.larsson@eurmark.se
Tel: 070-533 77 390
www.eurmark.fi

Valberedning

Ronny Larsson, Ordförande
OY Eur-Mark AB
Byom 135, 836 92 LIT
E-post: ronny.larsson@roinge.se
Tel: 070-533 77 30
www.eurmark.fi

Roger Edlund
Lundstams Åkeri o Återvinning AB
Box 5003
831 05 Östersund
Tel: 063-57 60 60
E-post: roger.edlund@lundstams.se

 

Revisor

Erik Albenius
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisorssuppleant

Roger Edlund
Lundstams Åkeri o Återvinning AB
Box 5003
831 05 Östersund
Tel: 063-57 60 60
E-post: roger.edlund@lundstams.se