Nya medlemsföretag

Vi välkomnar 4 nya företag som medlemmar i STOR:

Timrå Renhållnings AB, TIRAB

Ohlssons AB, Landskrona

Bureå rör Cisternkontroll AB, Bureå

Verkstads AB Treco, Våxtorp