STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från oljeavskiljare gällande spill- och dagvatten.
Utbildningen organiserades av Ragnar Lagerkvist och Fredrik Olsson från Stockholm Vatten och Avfalls enhet för uppströmsarbete. Föredragshållare var Peter Johansson från mProv konsult och ordförande i STOR, Ulf Hellman