Förslagslåda – vad tycker du är viktigt att STOR arbetar med

Nu kan du som medlem kontakta styrelsen och tala om vad du tycker är viktigt att STOR ska ta upp och arbeta med för att gagna medlemmarna. Logga in på medlemssidan och följ instruktionerna.