HÖJDA GRÄNSVÄRDEN DIREKTUPPHANDLING ENLIGT LOU/LUF”

Från och med 1 juli 2014 höjs gränsvärdet för direktupphandling (d.v.s. möjligheten att teckna kontrakt med en leverantör utan att annonsera upphandlingen) enligt LOU till 505 800 kr. För de myndigheter som upphandlar enligt LUF (försörjningssektorn, d.v.s. hamnar, flygplatser etc) höjs direktupphandlingsgränsen till 939 342 kr.

Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor och tjänster.