Läckagedetekteringssystem

För att upptäcka läckage vid kontroll av oljeavskiljare finns LeakFox LTS testutrustning från Afriso Ema. STOR-medlem erhåller rabatt.

Mer information finns här.