Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet i STOR den 21 mars 2015 hölls i Göteborg. Protokoll från detta finns på medlemssidorna.