Detta är STOR

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening.

Branschorganisationen STOR ingår från 2024-01-01 i SPT Sverige AB. https://www.sptass.eu/sv

Om STOR

STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Våra medlemmar är seriösa och kunniga företagare som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Varför STOR

Så skyddar vi dina personuppgifter

Inom STOR värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd det är viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Vi samlar in och registrerar uppgifter om våra medlemsföretag, kontaktpersoner på företaget, deras telefonnummer och E-postadresser. Informationen används för att kunna hantera medlemsavtal och för att kunna administrera uppgifter om medlemskap och deltagande i kurser och seminarier.

För att du ska förstå dina rättigheter som medlem i STOR har vi förtydligat dina villkor med en integritetspolicy, du hittar den genom att klicka på länken nedan. Där kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför.
Integritetspolicy