Remiss från MSB

STOR har erhållit en remiss från MSB med en konsekvensutredning inför upphävande av NFS 2003:24. STOR ber därför medlemsföretagen att snarast lämna synpunkter på konsekvensutredningen. STOR behöver ha era synpunkter senast den 14 augusti 2014.

Konsekvensutredningen finns att ladda ner här.

Följebrev finns här.