STOR-auktorisation för kontroll av oljeavskiljare – information i Göteborg och Malmö

Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett register över alla oljeavskiljare som finns i Göteborg. Efter utförd service eller kontroll kan STOR-auktoriserade företag själva logga in och registrera åtgärder som har vidtagits.

I samband med igångsättningen av registret höll STOR en anpassad endagarskurs (Steg 1 och 2) för ett 50-tal miljöinspektörer och tillsynspersonal från Gryaab i Västra Götaland.

I februari medverkade STOR i ett seminarium i Malmö som kommunförbundet i Skåne anordnat, vid detta seminarium deltog ett 50-tal miljöinspektörer från kommunerna i Skåne.