Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll från årsmötet den 8 april 2016 finns nu på medlemssidorna. Styrelsens nya sammansättning finns under Kontakt och fliken Styrelse.