Inlämning från AKO cisternkontroll av uppgifter till MSB

De företag som är ackrediterade för cisternkontroll enligt MSBFS 2014:5 ska årligen skicka in uppgifter till MSB.

Uppgifterna som ska skickas in avser brister, skador eller andra avvikelser som påträffats under 2014. MSB fill även få information om 2014 års utfall när det gäller återkommande kontroll, både godkända, underkända och ”reparationsår”. Infomationen ska vara MSB tillhanda senast den 28 februari 2015, helst per e-post till registrator@msk.se.

Mer information finns i bifogade brev som kan laddas ner här.