Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för över tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har en Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans, den senaste är daterad 2022-09-01, utgåva 7.

Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa via SPT:s hemsida, www.sptass.eu.

STOR fick i början av 2021 acceptans från Swedac om ordningen för bedömning av överensstämmelse av ackrediteringsordningen för kontroll av oljeavskiljare, vilket innebär att STOR tillsammans med SPT är ansvariga för att de metoder som ligger till grund för ackreditering uppdateras och hålls aktuella. Detta arbete görs i samråd med Swedac. Gällande ackrediteringsordning finns att ladda ner nedan.

Vi fortsätter vårt arbete med att Naturvårdsverket ska bestämma att en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare ska bli gällande, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner. Detta arbete fortgår i flera olika arbetsgrupper.

Styrelsen i STOR

2022-11-10

6-månaders kontrollrapport OAS 2022

5-års-kontrollrapport-OAS 2022-08-01

Kontrollordning OA, 2024-01-01

Metodhandbok

Vi samarbetar med SPT för beställning av Metodhandboken, både för kontroll av Oljeavskiljare, utgåva 7 och Cisternkontroll, utgåva 4.

Beställning görs på www.sptass.eu.