Avtalet med Scandic Hotels är förlängt

Avtalet med Scandic har förlängts, information om det nya avtalet finns under inloggnings-sidan för medlemmar.