STOR fyller 50 år i 2014

STOR fyller 50 år i år och att vi tackar Jan B Westman, Bengt Ericson, Malte Neglén, Hans Ambrosius, Arne Larsson, Claes Rodhe, Gösta Axelsson, K A Lindqvist och Sverker Smith som den 20 mars 1964 genomförde sitt första årsmöte med Sveriges Tankrengörings- och Oljeskadesaneringsfirmors Riksförening som vi hette 1964.