Medlemskap

Till föreningen kan anslutas företag och person som är verksamma inom sanerings och tankrengöring slamsugning, högtrycksspolning och tömningar av fett- och oljeavskiljare. Även företag som tillverkar eller försäljer produkter/tjänster med anknytning till ovanstående branschområde. Medlemsföretag ska vara registrerade för F-skatt.

Medlemsansökan skickas till

STOR
c/o Effectima Ekonomi AB
Marie Björksten
Box 676, 135 26 Tyresö