Medlemskap

Till föreningen kan anslutas företag och person som är verksamma inom sanerings och tankrengöring slamsugning, högtrycksspolning och tömningar av fett- och oljeavskiljare. Även företag som tillverkar eller försäljer produkter/tjänster med anknytning till ovanstående branschområde. Medlemsföretag ska vara registrerade för F-skatt.

Ansökningshandlingar hittar du här

Medlemsans 2023

Medlemsavgiften 3.500 kr.

Medlemsansökan skickas till

info@stor.org