Krav på företag som utför kontroller av oljeavskiljare

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har tidigare gått ut med information att man kräver att de som ska utföra kontroller på oljeavskiljare var tvungna att vara ackrediterade av Swedac. Det skulle alltså inte räcka med att ha gått STOR:s kurser och vara STOR-auktoriserad. Miljönämnden har nu backat och släpper kravet på ackreditering.

Brevet från miljönämnden finns att läsa här.