STOR registrerat varumärke

Rksföreningen STOR har inregistrerat namnet STOR som varumärke. Policy för användande och hänvisning till STOR, samt själva avtalet och registreringsbeviset finns på inloggningssidorna under medlemmar.