Auktorisation 5-års besiktning av olje- och sedimentavskiljare

Nu har de första företagen erhållit auktorisatin för 5-års besiktning. Se mer information under Auktorisation.