Ny metodhandbok Kontroll av Oljeavskiljare

STOR vill informera er om att vi, i samarbete med SPT har uppdaterat Metodhandboken. Swedac har granskat uppdateringen av handboken och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans. En av de större ändringarna är rörande tillvägagångssätt för systemets täthet samt tillägget av acceptanskriterier för de obligatoriska kontrollpunkterna i 5-årskontrollen.
Vi har även reviderat och tagit fram nya instruktioner för 6-månaders och 5-årskontrollen av oljeavskiljarsystem.
Vi rekommenderar att våra medlemsföretag som är auktoriserade av STOR införskaffar sig den nya Metodhandboken.

De nya kontrollrapporterna finns att hämta på STOR:s hemsida.

Styrelsen i STOR

Den nya Metodhandboken i digitalutgåva beställer du via SPT:s www.sptass.eu. Pappersutgåva finns inte.
Pris medlemmar 500:-/st Icke medlemmar 1000:-/st

Behöver ni gå en utbildning inom ”Underhåll och 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem för spill- och dagvatten” så hör ni av er till STOR:s sekreterare Marie Borgström,
marie.borgstrom@telia.com

STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från oljeavskiljare gällande spill- och dagvatten.
Utbildningen organiserades av Ragnar Lagerkvist och Fredrik Olsson från Stockholm Vatten och Avfalls enhet för uppströmsarbete. Föredragshållare var Peter Johansson från mProv konsult och ordförande i STOR, Ulf Hellman