Presentation av STOR

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR, är en heltäckande branschförening för företag som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Syftet med STOR är att ge företag utbildning inom säkerhet, miljö- och kvalité samt information om nya regler och anvisningar som beror företag och myndigheter i branschen.

Som medlem i STOR erbjuds du:

  • Information om aktuella kurser.
  • Reducerat pris på samtliga kurser.
  • Metodhandböcker till reducerat pris.
  • Kontinuerlig uppdatering om regler och anvisningar.
  • Möjlighet att påverka STOR:s utveckling.

Vilka är föreningens aktiviteter?

  • Att sprida vår kunskap till alla företag och myndigheter i branschen.
  • Att vara en länk mellan våra medlemmar och myndigheter.
  • Att via vår hemsida hjälpa företag och andra intresserade att komma i kontakt med medlemsföretag inom föreningens verksamhetsområden.