Information till medlemsföretag avseende krav på företag som utför kontroll av oljevskiljare

STOR har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå tagit fram ett generellt dokument med hur STOR ser på de krav som olika kommuner kan ställa på de företag och personer som utför kontroller på oljeavskiljare. Dokumentet finns under ”Logga in”.