Kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

Vi kommer att anordna en kurs i praktisk arbetsmiljö den 22 maj 2018, på Hotell Scandic Alvik.

En kurs som leder er mot säkrare arbete i slutna utrymmen, med fokus på dokumentationskraven inför det praktiska arbetet. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna utrymmen.

Gör rätt i ”tanken” och kom upp ur ”marken”!

Inbjudan och anmälan finns här.Kursinbjudan Arbetsmiljö 20180522

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar”

Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät.

Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät.

Kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” upplevdes som positiv av Patrik Lundin som gick kursen i maj och som är kursledare i STOR:s kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”.

Patrik Lundin meddelar vidare att ” Det gavs mycket råd och tips gällande säkerhet, risker, ergonomi, personlig hygien, arbetsmiljö och lagar/regler vid högtrycksspolning” och ”Som helhet tycker jag det var en bra kurs för framför allt nybörjare, men även mer erfarna har nytta av kursen och den ger lite tankeställningar”

Kursen hos Teknologisk Institut ska inte blandas ihop med kursen i STOR:s regi ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter” som är specialiserad för underhållsspolning och akuta spolningar i fastigheters avloppssystem

Styrelsen

https://www.teknologiskinstitut.se/saker-och-effektiv-rensning-av-avloppsledningar/k9631?cms.query=s%E4ker

Kurs i Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter

Den 23 maj 2018 kommer en ny kurs att hållas på Scandic Alvik i

Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter, den 23 maj 2018 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm – inbjudan kommer här.Kursinbjudan Spolkurs 20180523

 

Oljeavskiljarkurs 25 april 2018, Scandic Alvik

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare kommer att hållas den 25 april 2018 på Scandic Alvik, Stockholm. Vi har omarbetat kursen och den kommer endast att vara en dag. Inbjudan finns här. Kursinbjudan 20180425, utg 1

Ny metodhandbok Kontroll av Oljeavskiljare

STOR vill informera er om att vi, i samarbete med SPT har uppdaterat Metodhandboken. Swedac har granskat uppdateringen av handboken och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans. En av de större ändringarna är rörande tillvägagångssätt för systemets täthet samt tillägget av acceptanskriterier för de obligatoriska kontrollpunkterna i 5-årskontrollen.
Vi har även reviderat och tagit fram nya instruktioner för 6-månaders och 5-årskontrollen av oljeavskiljarsystem.
Vi rekommenderar att våra medlemsföretag som är auktoriserade av STOR införskaffar sig den nya Metodhandboken.

De nya kontrollrapporterna finns att hämta på STOR:s hemsida.

Styrelsen i STOR

Den nya Metodhandboken i digitalutgåva beställer du via SPT:s www.sptass.eu. Pappersutgåva finns inte.
Pris medlemmar 500:-/st Icke medlemmar 1000:-/st

Behöver ni gå en utbildning inom ”Underhåll och 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem för spill- och dagvatten” så hör ni av er till STOR:s sekreterare Marie Borgström,
marie.borgstrom@telia.com

 

STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från oljeavskiljare gällande spill- och dagvatten.
Utbildningen organiserades av Ragnar Lagerkvist och Fredrik Olsson från Stockholm Vatten och Avfalls enhet för uppströmsarbete. Föredragshållare var Peter Johansson från mProv konsult och ordförande i STOR, Ulf Hellman

Cisterndagarna 2018

Den 24-25 januari 2018 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2018 på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Även denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.cisterndagarna-2018

Nytt Oljeavskiljare – 5-års kontrollrapport och underhållsprotokoll

Ny kontrollrapport för 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram, finns under ”Logga in” Oljeavskiljare.

 

Även nytt protokoll för underhåll har tagits fram, Underhållsprotokoll finns att hämta på samma sida.