Samrådsmöte MSB och FN:s subkommitté – Farligt gods

I Geneve kommer den 25 juni – 4 juli att hållas ett samrådsmöte angående Farligt Gods.

Bifog dagordningen för mötet, i denna finns hyperlänkar till respektive dokument som ska behandlas.

Vi behöver ha ev. synpunkter senast fredagen den 8 juni.

2018-1 TDG dokument (Samråd)