Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Hela infomötet sändes live på nätet och nu finns hela sändningen att se på SPT:s webbplats. Tillsammans med filmerna hittarna du även de presentationer som visades på mötet, du hittar materialet och filmen på www.sptass.eu.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för en givande dag med intressanta diskussioner.