Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Den 1 juli träder nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor i kraft, dessa föreskrifter innebär en del förändringar.

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandbokenför kontroll av cisterner med anslutna rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor och för kontroller av sekundära skydd inom vattenskyddsområden för att följa de nya föreskrifterna.

SPT och STOR har även uppdaterat de kontrollrapporter som är anpassade till MSB:s föreskrifter och tagit fram ny kontrollrapport som är anpassad till Naturvårdsverkets föreskrifter. MSB kommer inte längre att tillhandahålla kontrollrapporter.

Från den 1 juli omfattar ackrediteringen av från Swedac enbart kontroller som MSB föreskriver i MSBFS 2018:3 om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. När en anläggning med cisterner och anslutna rörledningar är belägen inom vattenskyddsområde, ska även en kontroll utföras enligt Naturvårdverkets föreskrifter NFS 2017:5, skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Kontrollen enligt NFS 2017:5 får däremot inte utföras inom den ackrediterade verksamheten.

Den 6 september 2018 kommer ett informationsmöte om de nya föreskrifterna att hållas på Clarion Hotel, Arlanda. Arrangemanget görs i samarbete med SPT. För STOR:s medlemmar är kostnaden för seminariet 1 550 kr, inkl lunch. Seminariet sänds även på webben, seminariet är kostnadsfritt men anmälan ska göras på www.sptass.eu.

För att läsa mer klicka på länkenNya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Kontrollrapporter finns att ladda ner under Inloggning Medlemssidorna.