Oljeavskiljarkurser 2020

På grund av Corona har styrelsen i STOR beslutat att ställa in kursen som skulle hållits den 13 maj, tyvärr. Vi hoppas kunna genomföra kurs den 20 oktober 2020.

 

 

 

Arbetsmiljökurs – tyvärr inställd pga för få deltagare

Den 29 januari kommer vi att igen genomföra vår Arbetsmiljökurs på Scandic Alvik. Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av november.

Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 15 oktoberj 2019 på Hotell Scandic Skärholmen i Stockholm. Mer information hittar ni in inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är den 15 september 2019.

Kursinbjudan 20191015

Inbjudan till Uppdateringskurs Cisternkontroll i samarbete med MSB.

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Uppdateringskurs Cisternkontroll

SPT och STOR har tillsammans tagit fram Uppdateringskurs Cisternkontroll för de som arbetar med kontroller av cisterner i ett ackrediterat företag. Kursen vänder sig till behöriga samt tekniskt- och kvalitetsansvariga.

Kursen hålls på följande tider och platser:

4 februari 2020, Clarion Hotel Arlanda Airport

Under dagen kommer vi att behandla MSBFS 2018:3, Vad som gäller inom vattenskyddsområden, Metodhandbok, bedömning av skador och vi kommer även att gå igenom ifyllandet av kontrollrapporterna.

Föredragshållare är Jan-Erik Lindström, SPT, Tomas Wallin Ragnsells, Ingela Hellberg, MSB samt Marie Borgström, STOR

Start med samling och kaffe kl 09.00, kursen startar kl 9.15 och slutar senast kl 16.15.
Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag är 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:
SPT: Jan-Erik Lindström, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu
STOR: Marie Borgström, Tel: 070-977 88 83, E-post: marie.borgstrom@telia.com.

Anmälan och mer information finns på SPT:s hemsida, adress www.sptass.eu, eller via länk: https://www.sptass.eu/sv/nyheter/uppdateringskurs-cisternkontroll-i-samarbete-med-msb

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast den 20 januari 2020.

Välkomna!

 

Inbjudan till Informationsmöte om kontroll av oljeavskiljare den 25 septemberI

Swedac håller informationsmöte om oljeavskiljare

Ett informationsmöte anordnas den 25 september 2019 av Swedac i samarbete med SPT och STOR om kontroll av oljeavskiljare och myndigheten Swedac’s ackreditering för detta. Programmet omfattar kontroller och kontrollorgan, teknik för oljeavskiljare, erfarenheter av utförda kontroller.

Vi är tacksamma om denna inbjudan förmedlas vidare till er kommuns berörda tillsynsmyndighet som hanterar oljeavskiljare, såsom miljökontor, miljöförvaltning eller motsvarande.

När: Onsdag den 25 september 2019, 10:00 – 15:00
Var: Arlanda, Stockholm. Clarion Hotel Arlanda

Mötet kommer att ta upp frågor kring kontroll av oljeavskiljare och ackreditering av de som utför kontrollerna samt erfarenhetsutbyte, aktuell lagstiftning och rekommendationer till tillsynsmyndigheter med ansvar för oljeavskiljare.

Har du en fråga du vill ta upp på informationsmötet? Skicka den till oljeavskiljare@swedac.se så besvaras den på mötet.

Preliminärt program
Information om ackreditering
• Ackreditering
• Kontrollorgan
• Syften
Information om teknik oljeavskiljare
• Funktion
• Vanliga fel vid kontroll
• Standarder mm.
Rapportering av kontroller
• Kontrollrapporter
• Utveckling
Framtida utveckling
• Installationskontroll
• Lagstiftning
Ett mer utförligt program med tider och föredragshållare kommer i augusti.

Anmälan
Det går att delta på plats eller via webbsändning.

För deltagande på plats utgår en avgift på 495 kr. I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till oljeavskiljare@swedac.se

Skriv i mailet om du avser att medverka på plats eller via webbinar.

Vi har begränsat antal platser.

Välkomna!

Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö.

Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac.

Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB.

Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en av dagarna redan nu!

Årsmöte nr 55

ÅRSMÖTE NR 55

STOR:s 55 årsmöte hölls i Gävle under lördagen den 6 april. Det var 15 företag närvarande och i samband med årsmötet visade en del företag upp sina produkter.

Efter årsmötet fick deltagarna en visning av Mackmyras Whiskyby och destilleri samt en smaktest av några utvalda whisky och gin sorter. Efter en god middag hos Mackmyra avslutades kvällen med prat i baren på Scandic

Handlingar till årsmötet 2019-04-06

Handlingar till årsmötet finns under inloggningssidorna för medlemmar.

STOR deltagande i Cisterndagarna 2019