Nya regler för kontroll av cisterner för brandfarliga vätskor

Den 1 juli träder två nya föreskrifter ikraft, dels från Naturvårdsverket NFS 2017:5 som reglerar cisterner inom vattenskyddsområde samt MSBFS 2018:3 som reglerar övriga cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Föreskrifterna finns att hämta på www.naturvardsverket.se och www.msb.se.

Metodhandboken håller på att revideras för att stämma överens med de nya föreskrifterna. För de som önskar ta del av remissutgåvan av Metodhandboken kan ni skicka ett mail till info@stor.org så skickar vi över den per mail till er.