Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

 

Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare.

Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet”, för att sedan gå in på arbetsmiljöverkets författningssamling, vad som behöver utföras angående metodbeskrivning, arbetsbeskrivning, riskanalys, räddningsplan, nöd plan, avstängning, gasmätning, arbetstillstånd och säkerhetsdatablad.

Kursen varvades med paragrafer och praktiska erfarenheter från Martin.

Vi avslutade dagen med att briljera med våra nya kunskaper genom att ta fram arbetsmiljöunderlag för arbeten med oljeavskiljare, cistern och tankbil.

En utmärkt givande kurs för alla som håller på med cisternarbete och 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen återkommer i höst, hoppas jag

Ulf Hellman
Ordförande i STOR