INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STOR – 2023

Ett Extra årsmöte kommer att hållas via Teams den 7 december 2023, kl 10.00.

Under några år har vi i styrelsen funderat på framtiden för STOR. Främst pga. att det är så få medlemsföretag som vill engagera sig, förutom oss i styrelsen är det bara några få företag som närvarar vid våra årsmöten, detta har främst skett efter pandemin. Vi har nu även problem med att fylla platserna i styrelsen. Vid det ordinarie årsmötet den 24 mars 2023 fanns frågan med på dagordningen och diskuterades och ett ev. samgående med SPT togs då upp.

Nu har ett samgående med SPT från och med årsskiftet 2023/2024 diskuterats. Vi har ju sedan flera år arbetat tillsammans med SPT med utbildningar, Temadagar och projekt, det senast med digitala kontrollrapporter i den så kallade Kontrollstationen, vi samarbetat även med de populära kurserna i kontroll av oljeavskiljare.

Vi kommer därför att ha ett extra årsmöte den 7 december kl 10.00 för att ta ställning i frågan.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på www.stor.org senast en vecka före årsmötet.

Vi behöver er anmälan senast 4 december 2023 till info@stor.org. Det är viktigt att mailadressen anges korrekt för att vi ska kunna bjuda in till Teams-mötet

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Ordf. Håkan Jonsson per mail ordf@stor.org.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i STOR

Inbjudan extra årsmöte