Kurs Kontroll av Oljeavskiljare

STOR och SPT kommer att genomföra en kurs i 5-års och 6-månaders kontroll av Oljeavskiljare.

Tid: 23 november 2023

Plats: Scandic Hotell Helsingborg Nord.

Inbjudan och mer information samt anmälan finns i nedanstående länk. 

 https://sv-se.eu.invajo.com/event/sptochstor/kurs5arsoch6manaderskontrollavoljeavskiljare

OBS Det går inte att anmäla sig via mail till STOR – alla anmälningar ska göras via länken ovan.