Vi har glädjen att informera om att SPT och STOR går samman och blir en organisation

SPT och STOR har sedan många år ett tätt samarbete. Vi har under flera år arbetat tillsammans med utbildningar, temadagar, olika projekt, samråd med MSB och Naturvårdsverket och påverkan på myndigheter och andra organisationer. Den senaste tiden har vi arbetat med två projekt: Kontrollstationen – ett system för digitala kontrollrapporter för oljeavskiljare, cisterner och rör samt framtagandet av en ny kurs för provtagning av vatten från oljeavskiljare och biltvättar.

Beslutet fattades i december och från den 1 januari 2024 kommer STOR:s verksamhet och dess medlemmar att bli en del av SPT Sverige.

– Under året har vi, på uppdrag av båda organisationerna, arbetat för en sammanslagning. Vi är mycket glada att vi kommit fram till ett beslut som kommer stärka oss som organisation och som framför allt gör att vi kan leverera ännu mer nytta till medlemmarna. Jag vill passa på att hälsa alla medlemmar i STOR varmt välkomna till SPT, säger Jan-Erik Lindström, verksamhetsledare för SPT Sverige.

När SPT och STOR nu går samman blir det en kraftfullare organisation med närmare 160 medlemsföretag (ungefär 80 från STOR och 80 från SPT Sverige).

– Med en större gemensam organisation kommer vi att kunna öka påverkan mot myndigheter och andra branschorganisationer. Det gör det också lättare hitta personer till styrelsen och de arbetsgrupper som behövs för att ta vara på medlemmarnas intresse samt att svara på myndigheternas remisser, säger Håkan Jonsson, ordförande STOR.

Under 2024 bygger vi vidare på de båda verksamheterna, men nu tillsammans och med ännu mer kraft.

STORs hemsida kommer inte att uppdateras från och med 2024-01-01.

 

SPT:s hemsida når ni på www.sptass.eu..