Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 ägde rum den 13 april ombord på Vilja Symphony. Närvarande var 11 personer från våra medlemsföretag. Protokoll från mötet finns på vår hemsida, Medlemmar, logga in.