Läckagedetekteringssystem

För att upptäcka läckage vid kontroll av oljeavskiljare finns LeakFox LTS testutrustning från Afriso Ema. STOR-medlem erhåller rabatt.

Mer information finns här.

Krav på företag som utför kontroller av oljeavskiljare

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har tidigare gått ut med information att man kräver att de som ska utföra kontroller på oljeavskiljare var tvungna att vara ackrediterade av Swedac. Det skulle alltså inte räcka med att ha gått STOR:s kurser och vara STOR-auktoriserad. Miljönämnden har nu backat och släpper kravet på ackreditering.

Brevet från miljönämnden finns att läsa här.

STOR-auktorisation för kontroll av oljeavskiljare – information i Göteborg och Malmö

Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett register över alla oljeavskiljare som finns i Göteborg. Efter utförd service eller kontroll kan STOR-auktoriserade företag själva logga in och registrera åtgärder som har vidtagits.

I samband med igångsättningen av registret höll STOR en anpassad endagarskurs (Steg 1 och 2) för ett 50-tal miljöinspektörer och tillsynspersonal från Gryaab i Västra Götaland.

I februari medverkade STOR i ett seminarium i Malmö som kommunförbundet i Skåne anordnat, vid detta seminarium deltog ett 50-tal miljöinspektörer från kommunerna i Skåne.

Ny redovisningsbyrå för STOR

STOR har skrivit avtal med Effectima Ekonomi AB, från den 1 januari 2013 för föreningens ekonomiredovisning.

Auktorisation 5-års besiktning av olje- och sedimentavskiljare

Nu har de första företagen erhållit auktorisatin för 5-års besiktning. Se mer information under Auktorisation.