Kurs i högtrycksspolning

STOR har tagit fram en ny kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”. Kursen hålls i Stockholm den 24 maj 2016, anmälan senast 22 april 2016.KursinbjudanSpolkurs20160524 Kursprogram,Spol20160524

Kontrollrapport för oljeavskiljare

En ny kontrollrapport att användas vid 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram gemensamt av STOR, SPT och Swedac. Denna finns under inloggnings sidorna för medlemmar – fliken Oljeavskiljare.

Den kan användas av medlemsföretag i STOR och SPT samt av de företag som är frivilligt ackrediterade för detta. Om företaget är ackrediterat ska  ackrediterings-loggan läggas in i dokumenthuvudet.

Avtal med advokatbyrån Nordic Law

STOR har tecknat avtal med ytterligare en advokatbyrå där medlemsföretag kan erhålla juridisk rådgivning. Mer information finns under injoggnings-sidorna för medlemmar.

Avtalet med Scandic Hotels är förlängt

Avtalet med Scandic har förlängts, information om det nya avtalet finns under inloggnings-sidan för medlemmar.

Årsmöte i branschorganisationen STOR

Årsmötet 2016 kommer att hållas den 8 april 2016 på Scandic Grand Central i Stockholm, Kungsgatan 70
111 20 Stockholm
Telefon: +46 8 512 520 00
E-post: grandcentral@scandichotels.com

Arsmote 2016 inbjudan

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare

Vi har nu uppdaterat de tidigare Steg I och Steg II kurserna som var uppdelade på två dagar, en för service och underhåll och steg II för 5-års kontroller. En ny metodhandbok har tagits fram och den nya kursen bygger på denna. Handboken har uppdaterats med krav från Swedac för de som är eller vill bli frivilligt ackrediterade för kontroll av oljeavskiljare. Inbjudan med anmälan kan laddas upp nedan.

Kursinbjudan 30-31 mars 2016

Ny hemsida för STOR

STOR har nu en ny hemsida som är responsiv, dvs går att läsa på ett bra sätt även i mobil och läsplatta.

Medlemsregistret har utökats med alla uppgifter till företaget och registret är även sökbart på alla ord som finns inlagda, t.ex. län, postnummer, namn etc. Gå till förstoringsglaset och skriv in det du söker.

Samrådsmöte MSB och Swedac

Samrådsmöte för de som är ackrediterade för cisternkontroll kommer att hållas av MSB och Swedac den 13 april 2016 hos MSB i Stockholm. Mer information och inbjudan kommer från MSB. Som tidigare kan de som inte har möjlighet att delta att kunna representeras av STOR. Vi återkommer med fullmakt när MSB har skickat ut inbjudan.

Nytt medlemsföretag oktober 2015

STOR välkomnar VVS-Teknik Rörinspektion o Infodring Gävle Dala AB som medlemmar från den 13 oktober 2015.

Nytt medlemsföretag september 2015

Vi välkomnar Halmstads Drivmedelsteknik AB, Simlångsdalen som nya medlemmar i STOR.