STOR registrerat varumärke

Rksföreningen STOR har inregistrerat namnet STOR som varumärke. Policy för användande och hänvisning till STOR, samt själva avtalet och registreringsbeviset finns på inloggningssidorna under medlemmar.

Information till medlemsföretag avseende krav på företag som utför kontroll av oljevskiljare

STOR har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå tagit fram ett generellt dokument med hur STOR ser på de krav som olika kommuner kan ställa på de företag och personer som utför kontroller på oljeavskiljare. Dokumentet finns under ”Logga in”.

Remiss från MSB

STOR har erhållit en remiss från MSB med en konsekvensutredning inför upphävande av NFS 2003:24. STOR ber därför medlemsföretagen att snarast lämna synpunkter på konsekvensutredningen. STOR behöver ha era synpunkter senast den 14 augusti 2014.

Konsekvensutredningen finns att ladda ner här.

Följebrev finns här.

Nya medlemsföretag Maj 2015

Vi välkomnar nedanstående nya medlemsföretag till STOR:

FORIA AB, Södertälje

JiMa Högtryck AB, Malmö

Skadeservice i Östhammar AB, östhammar

Nya medlemsföretag

Vi välkomnar 4 nya företag som medlemmar i STOR:

Timrå Renhållnings AB, TIRAB

Ohlssons AB, Landskrona

Bureå rör Cisternkontroll AB, Bureå

Verkstads AB Treco, Våxtorp

Ny kurs i kontroll och besiktning av oljeavskilajre

För att tillgodose våra medlemsföretags önskemål om ytterligare kurs har vi nu bestämt att genomföra både Steg I och II enligt nedan:

STEG I – Den 26 maj 2015 och STEG II – Den 27 maj 2015

Båda kurserna hålls i Stockholm, på Hotell Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma Stockholm. Hotell Scandic Alvik ligger endast 5 kilometer från Stockholm city. Tunnelbana, tvärbana och buss finns runt hörnet. Tunnelbaneresan från Alvik till Stockholm Centralstation tar cirka 12 minuter. Bromma flygplats når du enkelt med direktbuss 110 eller taxi.

Mer information och anmälan finns här.

Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet i STOR den 21 mars 2015 hölls i Göteborg. Protokoll från detta finns på medlemssidorna.

STOR har ny logga

STOR

STOR har tagit fram ny logga, se ovan.

Nya medlemsföretag i STOR

STOR välkomnar nya medlemsföretag:

Frazer System AB, Bro

Miljö- och Industriteknik AB, Timrå

Renall AB, Norrköping

Sandahls Entreprenad AB, Värnamo

TL Teknik i Södertälje AB, Södertälje

Egenkontroll av oljeavskiljare

Reningssystem i Sverige AB har tagit fram utrustning för egenkontroll av oljeavskiljare. Medlemmar i STOR får 10 % rabatt.

Läs mer här.