Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av:

Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB

Vice ordförande: John Petersen, PULS AB

Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB

Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB

Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB

Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB

Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB

Kompletterande uppgifter finns under fliken Styrelse.

 

Protokoll finns under inloggning medlemmar.