Farligt gods – Information om samrådsmöten 2020

I bifogad fil finner ni information om datum för samrådsmöten som är planerade under året inför vissa av de internationella mötena om transport av farligt gods som MSB deltar i.

Information Samrådsmöten 2020