Cisterndagarna 31 jan – 1 februari 2023

Välkommen till Cisterndagarna!

Under två dagar diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar inom cisternbranschen. Vi blickar framåt med fokus på framtidens drivmedel och diskuterar vilka nya krav alternativa bränslen kommer ställa på cisterner. Vi tittar även närmare på ny teknik och vilka möjligheter som finns, ger dig mer kunskap om hur du skapar en säker arbetsmiljö och minskar risken för olyckor.

Dessutom finns gott om utrymme för att nätverka och knyta värdefulla kontakter på myndigheter och företag.

STORs medlemmar har 10% rabatt på deltagaravgiften. Ange koden STOR10 vid bokning för att få din rabatt!

Se hela programmet och anmäl dig här

 

Temadag 2022-11-23 Från realtid till framtid

Välkommen till temadag om framtidens drivmedel och fordon

I november är det dags för årets temadag. Under en heldag på Clarion Arlanda kommer vi få träffas, prata och äta tillsammans. På förmiddagen fokuserar vi på aktuella förutsättningar för dagens drivmedelsanläggningar och på eftermiddagen blickar vi in i vad som kan komma i framtiden. Det är flera möjligheter för både uppstyrda och informella samtal med kollegor i branschen. Klockan 19 får vi avnjuta en 3-rätters middag och underhållning och innan det finns det möjlighet till mingel.

Mycket händer i vår värld och även i vår bransch. Utvecklingen går snabbt framåt och det gäller att hänga med, det som en gång sågs som en utopi är nu en del av vår vardag och det vi nu ser som framtiden står och knackar på dörren. Utvecklingen för med sig många möjligheter, men det går inte av sig själv och det kräver förändringar och handling. Vi träffas till en dag för att ta del av seminarium om det som händer i vår bransch just nu och vi spranar framåt för att vara beredda på det som kommer.

Dagen i korthet

  • 23 november
  • Klockan 10-17, incheckning och kaffe från klockan 9:30
  • Middag klockan 19
  • Clarion Arlanda

Program

Under dagen guidas vi av Lisa Kirsebom som är moderator. Vi får ta del av kunskap och tankar från experter inom flera områden:

09:30 – 10:00 Registrering & kaffe
10:00 – 10:25 Inledning av temadag och information från arrangörerna
Lisa Kirsebom, moderator
10:25 – 10:45 Regler om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor – vilka bestämmelser gäller inom respektive utanför vattenskyddsområden
Marcus Frenzel och Maria Ed Sundelin, Naturvårdsverket
10:45 – 11:00 Digitala kontrollrapporter för cisterner, rör och oljeavskiljare
Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, STOR
11:30 – 12:00 Stormwater management at the service station of the future
Adam Balogh och Karel Dohnal, ACO
11:30 – 12:00 SEK handboken 426 och nya klassningar av EX-zoner
Anders Ruuth, Kent Ruuth konsult
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Framtidens drivmedelsförsörjning och dess förutsättningar
David Sällh, Drivkraft Sverige
13:30 – 14:00 A global outlook: Heavy vehicles of the future
Andreas Kammel, Traton Group (Scania/MANN och VW)
14:00 – 14:30 Hur ser framtiden ut för vätgas?
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
14:30 – 14:50 Kaffepaus
14:50 – 15:20 Towards carbon neutrality in road transportation – a retailer’s perspective
Sjur Haugen, Circle K
15:20 – 15:40 Laddning fordon, möjligheter och utmaningar
Mats Lundh, Wennstrom Solutions & Service
15:40 – 16:10 Vilka fordon kan vi förvänta oss i framtiden och vilka servicebehov har dessa?
Joachim Due-Boje, MRF och Henrik Idermark, Mobility Sweden
16:10 – 16:40 Paneldebatt med några av dagens medverkande
16:40 – 16:50 Summering av dagen
Moderator Lisa Kirsebom
16:50 – 19:00 Mingel
19:00 – Middag

Programmet kan komma att justeras.

Tolkar som översätter från engelska till svenska och från svenska till engelska finns på plats.

Lisa Kirsebom är moderator för dagen och guidar oss framåt med trygg hand. Hon har arbetat i tjugo år som vetenskapsjournalist, och de senaste tio åren som moderator. Vid Lunds universitet har hon läst medie- och kommunikationsvetenskap, kemi, fysik, biologi och journalistik. Som reporter och författare skriver hon främst om forskning. Som moderator har hon arbetat för Lunds universitet, Regeringskansliet, ESS, SciLifeLab, Sveriges Ingenjörer och många mer. Hon ledde också SPT Nordic Conference 2018.

Pris

Priset för att vara med på temadagen 4 900 kronor exkl moms för medlemmar i SPT och STOR. För er som inte är medlemmar (exempelvis drivmedelsbolag och offentlig verksamhet) kostar det 6900 kronor exkl moms. I kostnaden ingår inte bara intressanta programpunkter utan även för- och eftermiddagsfika och lunch. Du har även möjlighet att delta i 3-rätters middag till priset 835 kr exkl moms.

Boende och resa bokas på egen hand. Boende på Clarion Arlanda finns till specialpris med bokningskoden SPT2022, erbjudandet gäller till den 23 oktober.

Läs mer om dagen och anmäl dig >>

Ny – Handbok om kontroll av Oljeavskiljare

Nya handboken i din hand
Ny utgåva av metodhandbok om oljeavskiljare är nu här. Metodhandboken omfattar drift och underhåll samt 5-årskontroll, 6-månaderskontroll och provtagning av oljeavskiljarsystem. Den finns både som tryckt och digital version och som medlem i får du köpa boken till förmånligt pris.
Beställ redan idag >>

Lagstyrd ackreditering

Förbättra förutsättningarna

Under några år har en arbetsgrupp från branschen, där STOR ingår, arbetat med att ta fram underlag till Naturvårdsverket för att skapa bättre förutsättningar för kontroll av oljeavskiljare. Målet är att få till en lagstyrd ackreditering av oljeavskiljarkontroll och ett första steg är att Naturvårdsverket tar fram en vägledning.

Bakgrund

STOR och SPT har sedan över 10 år arbetat med en frivillig ackreditering av oljeavskiljarkontroll enligt SS EN-858. Från början hade man en frivillig auktorisering – den är dock numera slopad och man har infört den nuvarande formen med en frivillig ackreditering. Anledningen är att man ser att det finns brister, både i installation och skötsel, vilket leder till en onödig belastning på miljön i form av utsläpp av olja och metaller.

Många sköts ej på rätt sätt

En uppskattning ger vid handen att det finns mellan 90 000 och 100 000 oljeavskiljare i landet, men mörkertalet är stort. Gissningsvis är det ca 50% av dessa som inte sköts om på ett korrekt sätt.
Arbetsgruppen har kontaktat oljebolag, kommuner och VA-bolag för att få deras uppfattning om tillsyn och vilka problem man stöter på. Oljebolagen (och även STORs och SPTs medlemsföretag som verkar på olika platser i landet) ser att tillsyn, kontroll och kravställning inte bedrivs på likvärdigt sätt. Detta kan till viss del förklaras med att nationella bedömningsgrunder avseende utsläpp från exempelvis fordonstvättar saknas och kunskapsbrist hos tillsynsmyndigheten.

Arbetet framåt

Arbetet har pågått i flera år och det går framåt. Mötet i arbetsgruppen och tillsammans med Naturvårdsverket hålls. Nedan kan du ta del av material och fakta.

rapport_lagstyrd_ackreditering_oa_-_atl

presentation_nv_010922

minnesanteckningar_m_te_med_naturv_rdsverket_2022-09-01

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022

Hej,
Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022 .
Deltagare:
Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning:
Den 12-16 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 11 officiella förslag och därtill 36 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/364686

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/364686

Nästa Joint-möte äger rum den 13-17 mars 2023.

Med vänlig hälsning
Johan Karlsson
______________________________
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 50 89
E-post johan.karlsson@msb.se

2022-09 Joint Rapport

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Geneve 12-1

Hej,

Nu är det dags för höstens Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 1 september   kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

 OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 30 augusti.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 30 augusti till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF)

2022-09 Joint Samrådsmöte 1 september utskick

 

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Rapport från med WP 15 – MSB

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hållits denna vecka. Mötet beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2023. Diskussioner fördes även gällande förslag till ändringar av 2025 års utgåva ADR.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i rapporten. En officiell rapport från mötet presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats (se länk på sidan 1 i rapporten).

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Svensk rapport

Vägledning till NFS 2021:10

Vägledningen utgör ett stöd vid tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. 

 

Vägledning NFS 2021-10

Kurs Uppföljning av NFS 2021:10

Den 31 augusti kommer vi att tillsammans med SPT anordna en uppföljning av vårens kurser i NFS 2021:10, Kontroll av sekundära skydd. Kursen kommer att hållas via Teams och inbjudan kommer senare.

Kurs kontroll av Oljeavskiljare

Kursinbjudan 20220830Nästa kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare äger rum den 30 augusti2022 och sker via Teams, mer information finns i inbjudan nedan.
Kursinbjudan 20220830