Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö.

Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac.

Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB.

Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en av dagarna redan nu!

Årsmöte nr 55

ÅRSMÖTE NR 55

STOR:s 55 årsmöte hölls i Gävle under lördagen den 6 april. Det var 15 företag närvarande och i samband med årsmötet visade en del företag upp sina produkter.

Efter årsmötet fick deltagarna en visning av Mackmyras Whiskyby och destilleri samt en smaktest av några utvalda whisky och gin sorter. Efter en god middag hos Mackmyra avslutades kvällen med prat i baren på Scandic

Rapport från harmoniseringsmöte gällande regler för transport av farligt gods på väg mm

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019
Deltagare
Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 18 – 22 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 21 officiella förslag och därtill 39 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.
Officiella dokument:
Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 17 – 27 september 2019.

2019-03 Joint Rapport

Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 28 maj 2019 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm. Mer information hittar ni in inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är den 27 april 2019.

Kursinbjudan 20190528

Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00. 
Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.
 
Mer information finns i bifogade inbjudan.
 
Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org.

Årsmote 2019 inbjudan

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen i STOR vill önska alla medlemsföretag en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har även en ny uppdaterad Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans som är daterad 2017-10-12 utgåva 4. Här beskrivs bla den nya metoden hur man kontrollerar systemets täthet.

Ny Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa på vår hemsida.

STOR och SPT håller på att ta fram ny kurslitteratur som beräknas vara klar när vi kommer till den styrande ackrediteringen.

Allt detta har gjorts för att man fortare ska nå en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare med styrande föreskrifter från Naturvårdsverket, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner.

STOR och SPT har möte med Naturvårdsverket i slutet av november, återkommer med info efter detta möte

 

Ulf Hellman

Ordförande

 

Oktober 2018