Arbetsmiljökurs

Den 29 januari kommer vi att igen genomföra vår Arbetsmiljökurs på Scandic Alvik. Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av november.

Cisterndagarna 2020

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 27 gången!

Ta chansen att möta branschkollegor och berörda myndigheter samtidigt som du uppdaterar dig på det senaste gällande föreskrifter, säkerhet och framtidens drivmedel.

Fem områden som belyses under konferensen är:

  • Framtida krav på cisterner
  • Orientering av regelverk och föreskrifter
  • Lagstiftning, miljöeffekter och kostnader vid oljeutsläpp
  • Räddningstjänstens arbete och utmaningar
  • Hur ser framtidens drivmedelsmix ut?

2020 års upplaga av välbesökta Cisterndagarna hålls återigen i Göteborg och vi håller fast vid konceptet att ha allt under samma tak – konferens, mingel och 3-rätters middag– för att maximera dina möjligheter till nätverkande.

Dina branschkollegor är där, kommer du?

PS: Är du medlem i STOR? Då utgår en rabatt på 10 % – ange koden ”STOR” vid anmälan.”

Länk till anmälan https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna-2020/k425900

Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 15 oktoberj 2019 på Hotell Scandic Skärholmen i Stockholm. Mer information hittar ni in inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är den 15 september 2019.

Kursinbjudan 20191015

Inbjudan till Uppdateringskurs Cisternkontroll i samarbete med MSB.

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Uppdateringskurs Cisternkontroll

SPT och STOR har tillsammans tagit fram Uppdateringskurs Cisternkontroll för de som arbetar med kontroller av cisterner i ett ackrediterat företag. Kursen vänder sig till behöriga samt tekniskt- och kvalitetsansvariga.

Kursen hålls på följande tider och platser:

12 september, Scandic Uppsala Nord
18 september, Scandic Växjö
17 oktober, First Hotel Arlanda Stad

Under dagen kommer vi att behandla MSBFS 2018:3, Vad som gäller inom vattenskyddsområden, Metodhandbok, bedömning av skador och vi kommer även att gå igenom ifyllandet av kontrollrapporterna.

Föredragshållare är Jan-Erik Lindström, SPT, Tomas Wallin Ragnsells, Ingela Hellberg, MSB samt Marie Borgström, STOR

Start med samling och kaffe kl 09.00, kursen startar kl 9.15 och slutar senast kl 16.15.
Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag är 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:
SPT: Jan-Erik Lindström, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu
STOR: Marie Borgström, Tel: 070-977 88 83, E-post: marie.borgstrom@telia.com.

Anmälan görs på SPT:s hemsida, adress www.sptass.eu, eller via länk: https://www.sptass.eu/sv/nyheter/uppdateringskurs-cisternkontroll-i-samarbete-med-msb

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast 12 augusti 2019 för Scandic Uppsala Nord.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast 18 augusti 2019 för Scandic Växjö.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast 17 september 2019 för First Hotel Arlanda.

Välkomna!

Program för dagen: Preliminärt program

Inbjudan till Informationsmöte om kontroll av oljeavskiljare den 25 septemberI

Swedac håller informationsmöte om oljeavskiljare

Ett informationsmöte anordnas den 25 september 2019 av Swedac i samarbete med SPT och STOR om kontroll av oljeavskiljare och myndigheten Swedac’s ackreditering för detta. Programmet omfattar kontroller och kontrollorgan, teknik för oljeavskiljare, erfarenheter av utförda kontroller.

Vi är tacksamma om denna inbjudan förmedlas vidare till er kommuns berörda tillsynsmyndighet som hanterar oljeavskiljare, såsom miljökontor, miljöförvaltning eller motsvarande.

När: Onsdag den 25 september 2019, 10:00 – 15:00
Var: Arlanda, Stockholm. Clarion Hotel Arlanda

Mötet kommer att ta upp frågor kring kontroll av oljeavskiljare och ackreditering av de som utför kontrollerna samt erfarenhetsutbyte, aktuell lagstiftning och rekommendationer till tillsynsmyndigheter med ansvar för oljeavskiljare.

Har du en fråga du vill ta upp på informationsmötet? Skicka den till oljeavskiljare@swedac.se så besvaras den på mötet.

Preliminärt program
Information om ackreditering
• Ackreditering
• Kontrollorgan
• Syften
Information om teknik oljeavskiljare
• Funktion
• Vanliga fel vid kontroll
• Standarder mm.
Rapportering av kontroller
• Kontrollrapporter
• Utveckling
Framtida utveckling
• Installationskontroll
• Lagstiftning
Ett mer utförligt program med tider och föredragshållare kommer i augusti.

Anmälan
Det går att delta på plats eller via webbsändning.

För deltagande på plats utgår en avgift på 495 kr. I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till oljeavskiljare@swedac.se

Skriv i mailet om du avser att medverka på plats eller via webbinar.

Vi har begränsat antal platser.

Välkomna!

Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö.

Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac.

Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB.

Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en av dagarna redan nu!

Årsmöte nr 55

ÅRSMÖTE NR 55

STOR:s 55 årsmöte hölls i Gävle under lördagen den 6 april. Det var 15 företag närvarande och i samband med årsmötet visade en del företag upp sina produkter.

Efter årsmötet fick deltagarna en visning av Mackmyras Whiskyby och destilleri samt en smaktest av några utvalda whisky och gin sorter. Efter en god middag hos Mackmyra avslutades kvällen med prat i baren på Scandic

Rapport från harmoniseringsmöte gällande regler för transport av farligt gods på väg mm

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019
Deltagare
Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 18 – 22 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 21 officiella förslag och därtill 39 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.
Officiella dokument:
Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 17 – 27 september 2019.

2019-03 Joint Rapport