Rapport från Cisterndagarna 2020-01-22–23

Från vår monter där Håkan Jonsson och Lars Strandstedt fanns till hands för deltagarna

 

Johan G Andersson, VD SPBI

Framtidsspaning på den globala utvecklingen inom olje- och drivmedelsbranschen

USA är idag största oljeproducerande landet, självförsörjande, Därför är omvärlden inte lika berörd av oroligheter i Gulf-ländernas produktion.

Utvecklingen stark för elektrifiering, men många transportsätt är fn inte möjliga att elektrifiera pga att det krävs stora och tunga batterier för t.ex. flyg, de skulle då inte kunna lyfta.

Utreds under året när fossilt bränsle kan förbjudas, samt även när det går att förbjuda förbränningsmotorn.

Reduktionsplikten utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv, genom inblandning av biodrivmedel.

Myndighets pass: Ingela Hellberg, MSB, Fanny Andersson, Arbetsmiljöverket, Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket, Julia Jourak, Naturvårdsverket, Maria Ed, Naturvårdsverket.

Myndigheterna hade ett gemensamt pass där de olika regler som finns kring en cistern redovisades.

MSB: Gick igenom de övergripande reglerna kring cisternen från de olika myndigheterna. Presentationen här: Myndighetspass 1

Boverket – För fasta cisterner som är placerade utomhus är byggnadsverk och omfattas av PBL (Plan och Bygglagen) med tekniska egenskapskrav – bärförmåga, stadga och beständighet. Krav på kontroll av tredje-part saknas, men Byggnadsnämnden utövar tillsyn och byggherren ska genomföra egenkontroller. Presentationen om Boverket.Myndighetspass 2

Naturvårdsverket – Bakgrunden till ”Cisternföreskrifterna” är Miljöbalkens övergripande bestämmelser. Kommunen ska utöva tillsyn och samverkan ska ske mellan myndigheterna. I samband med att en vägledning togs fram och remitterades framkom ändringsbehov för att få bättre tillämpbarhet samt uppnå ändamålsenlighet. Förändringsarbetet har pågått tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer.

Revideringarna omfattar bl.a. definitioner av lösa behållare och sekundära skydd, men främst är det en revidering betr. krav på kontroll av sekundärt skydd som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.

En extern remiss förbereds och kommer att ges ut under våren 2020, förhoppningsvis ny föreskrift 2021-01-01.

Arbetsmiljöverket: AV uppgift är att verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden.

Beträffande cisterner vill AV förebygga riskerna för arbetstagare i samband med cisternarbete.

Även öppna cisterner är trycksatta eftersom den statiska vätskepelaren gör att det blir ett tryck i cisternen.

Före tillträde till cistern:

– Undersök luften innan arbete påbörjas i en cistern – Mät luftens innehåll av syrgas och hälsofarliga ämnen, bedöm explosionsrisken

– Utför riskbedömning innan arbete i cistern – Välj andningsskydd, övervaka arbetet, hur kan person lyftas ur utrymmet

– Utfärda arbetstillstånd innan arbete i cistern påbörjas.

Presentationen från AV Myndighetspass 3

Hempel

Hempeline Defend tank linings är utvecklade för att stå emot aggressiv fysisk och kemisk påverkan och tillåter driftsättning efter så kort tid som 24 timmar.

Epoxysystemet, kan användas både som ytskydd vid nyinstallation och lagning av skador både på stål och glasfiber cisterner. Något godkännande/certifikat för produkten finns ännu inte.

Ingrid Håstad, Sweco

Vad händer vid ett akut oljeutsläpp? sanering av oljeförorenade områden.

Tumregler sanering efter akuta incidenter

 • Alltför hård sanering – svårare för naturen att återhämta sig!
 • Överväg naturlig återhämtning efter grovsanering, men ta bort tillräckligt
 • Bestäm slutpunkt och för vem/vilka
 • Kommunikation är nyckelfunktion!
 • Ta hjälp – gör rätt från början
 • Sanera inte gamla synder.

Förebygg!

 • Oavsett lagstiftning, tänk efter vad en olycka skulle kosta?
 • Enkla medel finns, oljelarm, mindre invallningar med larm, säkra ledningar och kopplingar
 • Vid upphandling, anlita leverantörer som kan och har koll på lagstiftningen i Sverige

 

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2020

I bifogad fil finner ni information om datum för samrådsmöten som är planerade under året inför vissa av de internationella mötena om transport av farligt gods som MSB deltar i.

Information Samrådsmöten 2020

 

 

 

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Årsmöte i STOR

Årsmötet kommer att genomföras den 9 maj 2020 på Scandic Grand Central i Stockholm med efterföljande middag på Golden Hits.

Eftersom det inte går att få till datum tidigare där hela styrelsen kan närvara är årsmötet inte förrän i maj.

Oljeavskiljarkurser 2020

STOR kommer att genomföra 2 kurser i 5-års kontroll Oljeavskiljare den 13 maj och 20 oktober 2020, Scandic Alvik.

Inbjudan kommer i början av 2020.

Cisterndagarna 2020

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 27 gången!

Ta chansen att möta branschkollegor och berörda myndigheter samtidigt som du uppdaterar dig på det senaste gällande föreskrifter, säkerhet och framtidens drivmedel.

Fem områden som belyses under konferensen är:

 • Framtida krav på cisterner
 • Orientering av regelverk och föreskrifter
 • Lagstiftning, miljöeffekter och kostnader vid oljeutsläpp
 • Räddningstjänstens arbete och utmaningar
 • Hur ser framtidens drivmedelsmix ut?

2020 års upplaga av välbesökta Cisterndagarna hålls återigen i Göteborg och vi håller fast vid konceptet att ha allt under samma tak – konferens, mingel och 3-rätters middag– för att maximera dina möjligheter till nätverkande.

Dina branschkollegor är där, kommer du?

PS: Är du medlem i STOR? Då utgår en rabatt på 10 % – ange koden ”STOR” vid anmälan.”

Länk till anmälan https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna-2020/k425900

Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 15 oktoberj 2019 på Hotell Scandic Skärholmen i Stockholm. Mer information hittar ni in inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är den 15 september 2019.

Kursinbjudan 20191015

Inbjudan till Uppdateringskurs Cisternkontroll i samarbete med MSB.

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Uppdateringskurs Cisternkontroll

SPT och STOR har tillsammans tagit fram Uppdateringskurs Cisternkontroll för de som arbetar med kontroller av cisterner i ett ackrediterat företag. Kursen vänder sig till behöriga samt tekniskt- och kvalitetsansvariga.

Kursen hålls på följande tider och platser:

4 februari 2020, Clarion Hotel Arlanda Airport

Under dagen kommer vi att behandla MSBFS 2018:3, Vad som gäller inom vattenskyddsområden, Metodhandbok, bedömning av skador och vi kommer även att gå igenom ifyllandet av kontrollrapporterna.

Föredragshållare är Jan-Erik Lindström, SPT, Tomas Wallin Ragnsells, Ingela Hellberg, MSB samt Marie Borgström, STOR

Start med samling och kaffe kl 09.00, kursen startar kl 9.15 och slutar senast kl 16.15.
Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag är 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:
SPT: Jan-Erik Lindström, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu
STOR: Marie Borgström, Tel: 070-977 88 83, E-post: marie.borgstrom@telia.com.

Anmälan och mer information finns på SPT:s hemsida, adress www.sptass.eu, eller via länk: https://www.sptass.eu/sv/nyheter/uppdateringskurs-cisternkontroll-i-samarbete-med-msb

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast den 20 januari 2020.

Välkomna!