Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 28 maj 2019 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm. Mer information hittar ni in inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är den 27 april 2019.

Kursinbjudan 20190528

Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00. 
Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.
 
Mer information finns i bifogade inbjudan.
 
Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org.

Årsmote 2019 inbjudan

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen i STOR vill önska alla medlemsföretag en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har även en ny uppdaterad Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans som är daterad 2017-10-12 utgåva 4. Här beskrivs bla den nya metoden hur man kontrollerar systemets täthet.

Ny Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa på vår hemsida.

STOR och SPT håller på att ta fram ny kurslitteratur som beräknas vara klar när vi kommer till den styrande ackrediteringen.

Allt detta har gjorts för att man fortare ska nå en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare med styrande föreskrifter från Naturvårdsverket, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner.

STOR och SPT har möte med Naturvårdsverket i slutet av november, återkommer med info efter detta möte

 

Ulf Hellman

Ordförande

 

Oktober 2018

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 17 – 21 september 2018

Deltagare

Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 17 – 21 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 17 officiella förslag och därtill 32 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/152.

 

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 18 – 22 mars 2019.

 

Med vänlig hälsning

Brita, Johan och Henric

2018-09 Joint Rapport

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Hela infomötet sändes live på nätet och nu finns hela sändningen att se på SPT:s webbplats. Tillsammans med filmerna hittarna du även de presentationer som visades på mötet, du hittar materialet och filmen på www.sptass.eu.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för en givande dag med intressanta diskussioner.

Inbjudan till Cisterndagarna

För 26:e gången i rad arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna den 22-23 januari 2019 i Göteborg. Tillsammans med ledande experter reder vi ut aktuella frågeställningar och utmaningar inom området. Med influenser från hela energisektorn tar vi ett helhetsgrepp kring ämnet och fokuserar på både nuläget och framtiden i branschen. Som medlem i STOR erhåller ni 10 % rabatt, Ange rabattkoden ”STOR” vid anmälan. Mer information finns på https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna-2019/k425900

Program för dagarna finns att ladda ner här. Cisterndagarna2019