Kurs Uppföljning av NFS 2021:10

Den 31 augusti kommer vi att tillsammans med SPT anordna en uppföljning av vårens kurser i NFS 2021:10, Kontroll av sekundära skydd. Kursen kommer att hållas via Teams och inbjudan kommer senare.