Årsmöte i STOR

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggnings-sidorna för Medlemmar.

Årsmötet för 2017 i STOR kommer att hållas på Hotell Scandic Linköping City den 7 april 2017. Inbjudan med anmälningsblanett finns att hämta här. Arsmote 2017 inbjudan

Kontrollrapport 5-års kontroll av Oljeavskiljare

De företag som är auktoriserade av STOR kan använda Rapporten som har tillägget STOR i namnet, där finns STORs logga i fältet i mitten. Förteckning över dessa finns på hemsidan under auktorisering oljeavskiljare, www.stor.org.
I fältet till vänster kan en bild av företagets egen logga läggas till, för att lägga till företagets logga använd funktionen infoga Bild i Word.
 
Båda rapporterna finns under medlemssidorna på hemsidan. 
 
OBS!!! Rapporten med STORs logga får endast användas av de företag som har en auktorisation utfärdad av STOR.

Nya kurser i 5-års kontroll och Dimensionering av oljeavskiljare

För att möte efterfrågan på våra kurser i 5-års kontroll och Dimensionering av oljeavskiljare kommer nya kurser att hållas den 17-18 januari 2017.

Kursinbjudan 17-18 jan 2017

Cisterndagarna 2017 i samarbete med STOR

Den 24-25 januari 2017 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2017 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. Denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.

konf-cisterndagarna-2017

Nya kurser 5-års kontroll och dimensionering av oljeavskiljare

Bifogar inbjudan till nya kurser, 5-års kontroll av oljeavskiljare samt dimensionering av oljeavskiljare. Kurserna hålls den 1-2 november 2016 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm.
Deltagarantalet är begränsat till 30 deltagare så först till kvarn gäller.

kursinbjudan-1-2-nov-2016

Nya regler om transport av farligt gods från och med 2019

Mindre ändringar som markerats med grön färg i bifogad PDF kommer att ske i ADR 2019. För detaljerad information se bifogad PDF från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Rapport från TDG-mötet juli 2016

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND GODKÄNNER STOR AUKTORISERADE FÖRETAG

Klicka på länken nedan för att läsa Söderåsens nya policy.

Söderåsens Miljöförbund Policy

STOR har fått Söderåsens Miljöförbund att ändra sin policy gällande 5-års kontroll av oljeavskiljare. Här följer utdrag från STOR:s skrivelse till Söderåsens Miljöförbund, ”det finns en europiesk standard för oljeavskiljare som också gäller som svensk standard (SS-EN 858) där det i den andra delen av standarden (SS-EN 858-2) bl.a. framgår hur en oljeavskiljare ska underhållas. Enligt standarden ska kontroller av oljeavskiljare utföras minst var sjätte månad och en kontroll ska utföras minst var femte år. Det ställs dock inget krav på ackreditering från SWEDAC.

En s.k. SWEDAC-ackreditering för femårskontroll av oljeavskiljare är således helt frivillig.

Riksföreningen STOR har utbildat företag i egen regi sedan år 2010, i underhåll och kontroll av oljeavskiljare och bl.a. gällande femårskontroll. Företaget har blivit efter genomgången utbildning auktoriserade av Riksföreningen STOR. I dagsläget är ett femtiotal företag auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontrollerna av oljeavskiljare.

Idag utbildar STOR och SPT tillsammans företag i underhåll och kontroll av oljeavskiljare. STOR kommer fortsättningsvis inte att auktorisera några företag utan vi rekommenderar det företag som utbildar personal att söka en frivillig ackreditering hos Swedac. Vi kommer att hålla vår första gemensamma kurs den 30/31 mars 2016. De företag som tidigare är auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontroll av oljeavskiljare är fortfarande kompetenta företag att utföra denna tjänst.

Krav på en s.k. frivillig SWEDAC-ackreditering är inte förenligt i förhållande till den nämnda standarden SS-EN 858-2, utan går långt utöver de krav som ställs. Kravet försvårar för STOR:s medlemmar som, i dagsläget är auktoriserade, att utföra femårskontrollen samt innebär dessutom att flertalet av medlemmarna som utför besiktningen missgynnas och att de riskerar att lida ekonomisk skada. Kravets effekt står dessutom i strid med såväl allmänna offentligrättsliga som kommunalrättsliga principer. Kravets effekt står uppenbarligen i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen som föreskriver saklighet och opartiskhet i bl.a. kommunal förvaltning som enligt bestämmelsen inte får gynna eller missgynna vissa enskilda intressen eller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter eller obefogat särbehandla enskilda.

Ulf Hellman
Ordförande i STOR

Ny Metodhandbok Cisternkontroll

Nu har den nya metodhandboken för cisternkontroll kommit. Den finns att beställa via följande länk hos SPT – OBS endast via denna länk inte med mail eller telefon!

https://www.sptass.eu/sv/metodhandboken-0