Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Information från Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Cisterndagarna 1-2 februari 2022 David Sällh från Drivkraft Sverige pratade om utvecklingen med olika bränslens tillkomst och avveckling på marknaden. Idag utmanas tillgänglig mobilitet eftersom efterfrågan och förutsättningar i en normal vardag ändras. Man ser från drivkraft en utveckling som går mot att tillgängligheten av alla typer av drivmedel för alla kan äventyras. Samhället är […]

Årsmöte i branschorganisationen STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022 Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk […]

Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej! SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10. Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna. Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har. Vid […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG)

Hej, I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa […]

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida.

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida och MSB önskar att alla som önskar kan lämna synpunkter på dessa. . Alla är välkomna att lämna sina kommentarer. Remissen i sin helhet finna här: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/ Ansvarig handläggare är: Johannes Forsberg,Handläggare brandfarliga varor Tel växel 0771-240 240, Tel direkt […]

Ny föreskrift från Naturvårdsverket NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Nu har Naturvårdsverket fastställt den nya föreskriften NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare, enligt i föreskrifterna angivna definitioner. […]

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Om konferensen Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff Efter ett års paus är den uppskattade konferensen Cisterndagarna äntligen tillbaka! Den 1-2 februari ses vi i Göteborg och du får bland annat ta del av omvärldsanalys och framtidsspaning inom cisterner, förutsättningar för bra isolering och krishantering vid oljeutsläpp. Uppdatera dig om aktuella regelverk och […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG

Hej, I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa […]

Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverketverket

I samarbete med SPT kommer det att genomföras en Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverket.   Den 17 november klockan 10 är det dags för digital tematräff om Naturvårdsverkets nya föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.    Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter, […]