Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Digitala Kontrollrapporter

Digitala kontrollrapporter, nu verklighet Inga fler lösa papper. Med Kontrollstationen har du allt samlat digitalt och håller enkelt koll både på historiken, kunderna och bilder som hör till kontrollrapporten. Kontrollstationen är ett kontrollrapportssystem som hjälper dig att skapa digitala kontrollrapporter. Det är ett helt nytt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSBs och Naturvårdsverkets föreskrifter […]

Årsmöte 2023

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggning medlemmar.

Samrådsmöte

Hej, Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 20-24 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och […]

Samrådsmöten MSB

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar. Information Samrådsmöten 2023 Vänliga hälsningar / Best regards, Josefine Gullö ______________________________ Josefine Gullö Farligt gods / Dangerous goods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies […]

Rapport från Cisterndagarna 31 januari 1 februari 2023

Cisterndagarna 2023-01-31—02-01 29 gången som cisterndagarna genomförs. Tomas Kåberger – Energitrender och energikonflikter Ryssland och deras allierade länder var världens största netto-exportör ava olja och gas. EU är stor importör 90% av olja och gas samt 30% av kol. Från Ryssland 1/3 a gas och kol och ¼ av olja och kärnbränsle. Elproduktionen minskade 2021-2022. […]

Samrådsmöten med MSB, farligt gods

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar. Vänliga hälsningar / Best regards, Josefine Gullö ______________________________ Josefine Gullö Farligt gods / Dangerous goods Information Samrådsmöten 2023

Årsmöte STOR

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2023 Årsmötet 2023 kommer att hållas på Hotell Grand Central i Stockholm den 24 mars 2023 med efterföljande besök på Golden Hits. Programmet för dagen är: 14.00      Årsmöte 19.00      3 rätters middag Kostnad för årsmötet och besöket på Golden Hits, 3-rätters middag med dryck är 1 400 […]

Ny OA kurs i 5-års kontroll

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder   Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i […]