Samrådsmöten MSB

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Information Samrådsmöten 2023

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara / Dangerous Goods and Flammables Section
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
E-mail: josefine.gullo@msb.se
https://www.msb.se/en