Digitala Kontrollrapporter

Digitala kontrollrapporter, nu verklighet

Inga fler lösa papper. Med Kontrollstationen har du allt samlat digitalt och håller enkelt koll både på historiken, kunderna och bilder som hör till kontrollrapporten. Kontrollstationen är ett kontrollrapportssystem som hjälper dig att skapa digitala kontrollrapporter.

Det är ett helt nytt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSBs och Naturvårdsverkets föreskrifter samt kontroller av oljeavskiljare, 5 års kontroll och 6 månaders kontroll enligt 858:2.

Du kan redan före kontrollen fylla i alla uppgifter om kunden och fastigheten, sen får kontrollanten lägga in resten vid själva kontrollen. Det går även att direkt lägga till bilder till rapporten.

Är företaget ett ackrediterat kontrollorgan får man även automatiskt Swedac’s ackrediteringslogga på rapporten.

De digitala kontrollrapporterna gör det enkelt för dig att göra rätt och alltid använda uppdaterade mallar utifrån föreskrifterna, dessutom kan du enkelt skriva ut dem när du är klar,  du kan även skicka rapporten som PDF till kunden.

Kontrollrapporterna når man via webben och inloggning sker med BankID, programmet kan användas på både dator, läsplatta och telefon.

Systemet är framtaget av branschorganisationerna  SPT och STOR.

Kostnader för att använda Kontrollstationen

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1–5 anställda 450 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

Fler än 6 anställda 840 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

I priset ingår en genomgång och uppstart via teams på 1,5 timme.

För medlemmar i SPT eller STOR avgår 50% rabatt på ovanstående priser.

Samtliga priser exkl. moms, debitering sker årsvis.

 

För att komma igång med de elektroniska kontrollrapporterna görs en genomgång via teams av Marie Borgström STOR eller Jan-Erik Lindström SPT.

 

Du når Marie på marie.borgstrom@telia.com

Du når Jan-Erik på jan-erik@sptass.eu

https://www.kontrollstationen.se/

Med vänlig hälsning

Jan-Erik och Marie