Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

INBJUDAN SAMRÅDSMÖTE

Hej,   I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 9-13 maj. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, […]

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 14-18 mars 2022 . Deltagare Johan Karlsson, Camilla Oscarsson, Katarina Ström och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern 14-18 mars 2022

Hej, Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 14-18 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och […]

Information från Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Cisterndagarna 1-2 februari 2022 David Sällh från Drivkraft Sverige pratade om utvecklingen med olika bränslens tillkomst och avveckling på marknaden. Idag utmanas tillgänglig mobilitet eftersom efterfrågan och förutsättningar i en normal vardag ändras. Man ser från drivkraft en utveckling som går mot att tillgängligheten av alla typer av drivmedel för alla kan äventyras. Samhället är […]

Årsmöte i branschorganisationen STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022 Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk […]

Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej! SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10. Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna. Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har. Vid […]