Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Cisterndagarna 31 jan – 1 februari 2023

Välkommen till Cisterndagarna! Under två dagar diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar inom cisternbranschen. Vi blickar framåt med fokus på framtidens drivmedel och diskuterar vilka nya krav alternativa bränslen kommer ställa på cisterner. Vi tittar även närmare på ny teknik och vilka möjligheter som finns, ger dig mer kunskap om hur du skapar en säker […]

Temadag 2022-11-23 Från realtid till framtid

Välkommen till temadag om framtidens drivmedel och fordon I november är det dags för årets temadag. Under en heldag på Clarion Arlanda kommer vi få träffas, prata och äta tillsammans. På förmiddagen fokuserar vi på aktuella förutsättningar för dagens drivmedelsanläggningar och på eftermiddagen blickar vi in i vad som kan komma i framtiden. Det är […]

Ny – Handbok om kontroll av Oljeavskiljare

Nya handboken i din hand Ny utgåva av metodhandbok om oljeavskiljare är nu här. Metodhandboken omfattar drift och underhåll samt 5-årskontroll, 6-månaderskontroll och provtagning av oljeavskiljarsystem. Den finns både som tryckt och digital version och som medlem i får du köpa boken till förmånligt pris. Beställ redan idag >>

Lagstyrd ackreditering

Förbättra förutsättningarna Under några år har en arbetsgrupp från branschen, där STOR ingår, arbetat med att ta fram underlag till Naturvårdsverket för att skapa bättre förutsättningar för kontroll av oljeavskiljare. Målet är att få till en lagstyrd ackreditering av oljeavskiljarkontroll och ett första steg är att Naturvårdsverket tar fram en vägledning. Bakgrund STOR och SPT […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022

Hej, Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022 . Deltagare: Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning: Den […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Geneve 12-1

Hej, Nu är det dags för höstens Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och […]

Rapport från med WP 15 – MSB

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hållits denna vecka. Mötet beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2023. Diskussioner fördes även gällande förslag till ändringar av 2025 års utgåva ADR. Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i […]

Vägledning till NFS 2021:10

Vägledningen utgör ett stöd vid tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10.    Vägledning NFS 2021-10

Kurs Uppföljning av NFS 2021:10

Den 31 augusti kommer vi att tillsammans med SPT anordna en uppföljning av vårens kurser i NFS 2021:10, Kontroll av sekundära skydd. Kursen kommer att hållas via Teams och inbjudan kommer senare.

Kurs kontroll av Oljeavskiljare

Kursinbjudan 20220830Nästa kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare äger rum den 30 augusti2022 och sker via Teams, mer information finns i inbjudan nedan. Kursinbjudan 20220830