Samrådsmöten med MSB, farligt gods

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Information Samrådsmöten 2023