Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Information från MSB – förlängd giltighetstid

Hej, I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske. Dessutom […]

Rapport från Cisterndagarna 2020-01-22–23

Från vår monter där Håkan Jonsson och Lars Strandstedt fanns till hands för deltagarna   Johan G Andersson, VD SPBI Framtidsspaning på den globala utvecklingen inom olje- och drivmedelsbranschen USA är idag största oljeproducerande landet, självförsörjande, Därför är omvärlden inte lika berörd av oroligheter i Gulf-ländernas produktion. Utvecklingen stark för elektrifiering, men många transportsätt är […]

Årsmöte i STOR

Årsmötet är pga Corona inställt i dess form av möte på Scandic Grand Central och efterföljande middag. Vi återkommer med alternativ lösning, exempelvis via Skype.   Inbjudan till Årsmötet, den 8 maj 2020 på Scandic Grand Central i Stockholm med efterföljande middag på Golden Hits. Årsmote 2020 inbjudan Eftersom det inte går att få till […]

Cisterndagarna 2020

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 27 gången! Ta chansen att möta branschkollegor och berörda myndigheter samtidigt som du uppdaterar dig på det senaste gällande föreskrifter, säkerhet och framtidens drivmedel. Fem områden som belyses under konferensen är: Framtida krav på cisterner Orientering av regelverk och föreskrifter Lagstiftning, […]