Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö. Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac. Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB. Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en […]

Årsmöte nr 55

ÅRSMÖTE NR 55 STOR:s 55 årsmöte hölls i Gävle under lördagen den 6 april. Det var 15 företag närvarande och i samband med årsmötet visade en del företag upp sina produkter. Efter årsmötet fick deltagarna en visning av Mackmyras Whiskyby och destilleri samt en smaktest av några utvalda whisky och gin sorter. Efter en god […]

Rapport från harmoniseringsmöte gällande regler för transport av farligt gods på väg mm

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019 Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 18 […]

Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00.  Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.   Mer information finns i bifogade inbjudan.   Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org. Årsmote 2019 inbjudan

Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan. Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem. Under åren som gått […]