Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00.  Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.   Mer information finns i bifogade inbjudan.   Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org. Årsmote 2019 inbjudan

Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan. Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem. Under åren som gått […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 17 – 21 september 2018

Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 17 – 21 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. […]

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna Hela infomötet sändes live på nätet och nu finns hela sändningen att se på SPT:s webbplats. Tillsammans med filmerna hittarna du även de presentationer som visades på mötet, du hittar materialet och filmen på www.sptass.eu. Vi vill passa på att tacka alla deltagare för en givande dag med […]

Inbjudan till Cisterndagarna

För 26:e gången i rad arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna den 22-23 januari 2019 i Göteborg. Tillsammans med ledande experter reder vi ut aktuella frågeställningar och utmaningar inom området. Med influenser från hela energisektorn tar vi ett helhetsgrepp kring ämnet och fokuserar på både nuläget och framtiden i branschen. Som medlem i STOR erhåller ni […]