Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Inbjudan till Uppdateringskurs Cisternkontroll i samarbete med MSB.

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Uppdateringskurs Cisternkontroll SPT och STOR har tillsammans tagit fram Uppdateringskurs Cisternkontroll för de som arbetar med kontroller av cisterner i ett ackrediterat företag. Kursen vänder sig till behöriga samt tekniskt- och kvalitetsansvariga. Kursen hålls på följande tider och platser: 12 september, Scandic Uppsala Nord 18 september, Scandic Växjö […]

Inbjudan till Informationsmöte om kontroll av oljeavskiljare den 25 septemberI

Swedac håller informationsmöte om oljeavskiljare Ett informationsmöte anordnas den 25 september 2019 av Swedac i samarbete med SPT och STOR om kontroll av oljeavskiljare och myndigheten Swedac’s ackreditering för detta. Programmet omfattar kontroller och kontrollorgan, teknik för oljeavskiljare, erfarenheter av utförda kontroller. Vi är tacksamma om denna inbjudan förmedlas vidare till er kommuns berörda tillsynsmyndighet […]

Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö. Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac. Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB. Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en […]

Årsmöte nr 55

ÅRSMÖTE NR 55 STOR:s 55 årsmöte hölls i Gävle under lördagen den 6 april. Det var 15 företag närvarande och i samband med årsmötet visade en del företag upp sina produkter. Efter årsmötet fick deltagarna en visning av Mackmyras Whiskyby och destilleri samt en smaktest av några utvalda whisky och gin sorter. Efter en god […]

Rapport från harmoniseringsmöte gällande regler för transport av farligt gods på väg mm

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019 Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 18 […]

Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00.  Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.   Mer information finns i bifogade inbjudan.   Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org. Årsmote 2019 inbjudan