Rapport från möte med WP.15 – FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR), 15-17 maj 2023

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hölls mellan den 15 – 17 maj denna vecka. Mötet diskuterade bl.a. bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2025.
Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i rapporten. En officiell rapport från mötet presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats (se länk på sidan 1 i rapporten).

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Katarina
______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2023-05 Svensk rapport